Kultur i Trøndelag

Trøndelag har som de fleste stedene i landet ett godt og rikt kulturliv som man kan nyte når man er ute på tur. Variasjonene og tilbudet er mange, så man har da mange muligheter til å finne noe som interesserer en selv. Det som går under betegnelsen kultur er jo så mangt, så mulighetene er mange. Kultur minner er jo en av dem som det finnes veldig mange av her i landet og som er absolutt vert ett besøk.

Femundsmarka

Femundsmarka nasjonalpark er ett flott sted og besøke for å nyte roen ute i naturen. Her har man muligheten til og gå på tur sommer som vinter, kajakk eller kanoturer og jakt og fiske. Utpå høsten er det også ett flott område for bærplukking da det er en god del multer der.Stedet har en historisk fortid med en gammel smeltehytte, den var i drift i fra 1743 og frem til 1822. Det var da kobber som ble utvinnet i fra området og ble brukt av Røros Kobberverk. Det finnes også spor etter kull vedhogst og kullbrenning som da igjen ble brukt i smeltehytta for å utvinne kobberet. Med det er flere kulturminner her, som Samiske kulturminner, steinalder lokaliteter, dyregraver, fløting og falkefangst. Her har man i naturskjønne områder også muligheten til å oppleve masse gammel Norsk kultur.

Harbakhula

Harbakhula

Nok ett kulturhistorisk sted er Harbakhula som strekker seg 130 meter innover i fjellet og er rundt 40 meter høy. Her finner man rester av naturstein som stammer i fra folkevandringstida og i området rundt finner man spor etter glass gjenstander, grav røyser og bautasteiner som stammer i fra 400 tallet. Hula har en spesiell akustikk og klang som har ført til at det holdes konserter der av forskjellige typer, man får en unik opplevelse med den spesielle lyden som oppstår inne i hula.

Røstvangen gruver

Ikke så langt unna finner man Røstvangen gruver som hadde ett eget lite samfunn i tilknytning til gruvedriften der.

Røstvangen gruver

Gruven var i drift i fra starten på 1900 tallet og holdt det gående frem til 1921 da de gikk konkurs. Det ble den største konkursen i Norges historien i den tiden og fikk da selvfølgelig mange konsekvenser for de som jobbet der og samfunnet rundt. På det meste jobbet det 260 mennesker ved gruve anlegget som også hadde etablert egen butikk, postkontor, bolighus, boligbrakker, postkontor, vaskeri, skole, teatergruppe, horn orkester, fotball klubb, bakeri og ett forsamlingshus.På det lille stedet var det på det meste 500 mennesker som bodde der så det var omtrent ett eget lite godt etablert samfunn dette. Det var malm som inneholdt kobberholdig svovelkis som ble utvinnet der for å først bli fraktet til Tynset. I den første tiden ble malmen fraktet med hest og slede og da kun på vinterstid og i den første vinteren gruven var i drift var det 200 hester som daglig fraktet malmen. Man bygget så en taubane etter noen få år og transporten ble vesentlig bedre, man fikk sendt omtrent 100 kibber som man kalte det hver dag, hver kibbe tok 300 kilo.